20/12/11

obsesión III / III

obsesión III / III by eMecHe
obsesión III / III, a photo by eMecHe on Flickr.

obsesión II / III

obsesión II / III by eMecHe
obsesión II / III, a photo by eMecHe on Flickr.

obsesión I / III

obsesión I / III by eMecHe
obsesión I / III, a photo by eMecHe on Flickr.

16/12/11

14/12/11

el buque fantasma

el buque fantasma by eMecHe
el buque fantasma, a photo by eMecHe on Flickr.

9/12/11